Zašto se uzorak mora dostaviti laboratoriji u roku od sat vremena?

Stajanjem na sobnoj temperaturi dolazi do promene pH mokraće, taloženja njenih sastojaka i umnožavanja bakterija, što vodi potencijalno netačnom rezultatu ispitivanja.

Koja je normalna boja mokraće?

Od bledo žute do boje zlata, zavisno od toga koliko tečnosti unosite. Tamno žuta boja mokraće (boja ćilibara) je najčešće znak da ste dehidrirani, pa pijte više vode.

Koliko puta dnevno mokri zdrava osoba?

Najčešće 6-8 puta dnevno, pri čemu mlaz traje oko 5-6 sekundi. Naravno to zavisi i od toga koliko ste tečnosti unosili u toku dana, trudite se da dnevno pijete bar 8 čaša vode.

Mokraća mi je crvene boje, da li je to krv?

Da li ste konzumirali cveklu, borovnicu, ribizle, industrijski obojenu hranu? Vrlo često ove namirnice menjaju boju mokraće u crvenu, ali je najbolje da odnesete urin na pregled kako biste bili sigurni.

Koje bolesti mogu da se otkriju pregledom urina?

Pregled urina je odličan pokazatelj stanja bubrega i mokraćnih puteva, ali se njime mogu otkriti i oboljenja jetre, šećerna bolest, metaboličke bolesti, korišćenje narkotika,...

Šta je to urinokultura i zasto se čeka 2 dana na rezultat?

Urinokultura je pregled pri kome se mokraća zasejava na hranljive podloge u mikrobiološkoj laboratoriji, da bi se otkrilo eventualno prisustvo bakterija u njoj. Ukoliko se pokaže prisustvo baterija, sledeći korak je ispitivanje osetljivosti izolovane bakterije na antibiotike, za šta je potrebno još 24h.

U rezultatu urinokulture piše - Uzorak je kontntaminiran. Sta to znači?

To je znak da niste ispravno dali uzorak. Da li ste mokrili srednji mlaz nakon detaljne toalete? Da li ste uzorak odmah odneli u laboratoriju ili je stajao na sobnoj temperaturi?

Kako se u laboratoriji ispituje urin?

Uvek u tri koraka: Prvi je analiza boje urina i stepena zamućenosti. Zatim hemijski pregled test trakama koje otkrivaju prisustvo šećera, proteina, nitrita, bilirubina, ketona u mokraći. Treći korak je centrifugiranje mokraće u posebnom aparatu i analiza pod mikroskopom, kada se traže bela, crvena krvna zrnca, bakterije, epitelne ćelije, kristali, cillindri,...

Imam osećaj peckanja pri mokrenju, i moram do toaleta na svakih 15 minuta, a mokraća je neprijatnog mirisa. Sta bi to moglo da bude?

Ovo najčešće bude znak infekcije mokraćnih puteva, odnesite urin u laboratoriju na pregled.

Imam ciklus a treba da odnesem urin na pregled. Šta da radim?

Prijavite laboratoriji da imate ciklus, kako se eventualno prisustvo krvi u mokraći ne bi protumačilo kao bolest bubrega. Možete i staviti tampon pre davanja uzorka, vodeći računa da končić iz njega ne kontaminira uzorak.

Stigao je rezultat urina iz laboratorije, kako da znam da li je sve u redu?

Normalan nalaz urina je - bistar, žut, bez prisutne glukoze, proteina, nitrita, krvi, hemoglobina. pH vrednosti od 5,5 do 7, specifične težine od 1.003 do 1.035. U sedimentu je dozvoljeno do 5 leukocita, do 5 eritrocita, do 5 epitelnih ćelija, retke bakterije. Hrana životinjskog porekla će spustiti pH urna, a hrana biljnog porekla podići pH i praviti ga alkalnim.

Od čega se sastoji urin?

Voda čini 95% sastava urina, ostalih 5 % su urea, mokraćna kiselina, kreatinin, minerali.

Koliko odrasla osoba dnevno proizvede urina?

Od 1,5 do 2 litra je uobičajeno, ali to zavisi i od unosa tečnosti.

Šta je to "stidljiva bešika"?

Paruresija ili "stidljiva bešika" je vrsta fobije od koje osobe ne mogu da mokre u prisustvu drugih osoba, i u javnim toaletima.

Zašto urin stajanjem dobija neprijatan miris?

Zbog razgradnje uree prisutne u urinu i oslobadjanja amonijaka, nitrata i umnožavanja bakterija.

Koliko maksimalno urina može da stane u mokraćnu bešiku?

Mokraćna bešika odrasle osobe ima zapreminu do 600ml, pri čemu potrebu za mokrenjem osećamo već na 150 ml urina u bešici. Bol osećamo na ispunjenosti od 500ml. Nikada ne odlažite mokrenje, prekomerno rastezanje bešike je oštećuje, dovodi do kasnijeg nepotpunog pražnjenja i sklonosti ka mokraćnim infekcijama.

Zašto je mokraća žute boje?

Zbog prisutnog pigmenta urobilina, koji normalno nastaje razgradnjom hemoglobina iz dotrajalih eritrocita. Mokraću boje tamnog čaja treba uvek odneti na pregled jer ta boja može biti zbog prisutnog bilirubina, koji ukazuje na eventualno oštećenje jetre ili žučnih puteva.

Da li je učestalo mokrenje znak šećerne bolesti?

Učestalo, obilno mokrenje svetlog urina, slatkastog mirisa može biti znak šećerne bolesti, ali su ti simptomi praćeni i gubitkom u težini, pojačanim osećajem žedji, malaksalošću,...

Pitajte nas!